Комунальний заклад освіти "Криворізька спеціальна школа "НАДІЯ" "Дніпропетровської обласної ради"
 
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №377 Дніпровської міської ради

https://youtu.be/8_qDF6p_ffs

Соціальний педагог

             

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Соціальний педагог:
здійснює соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей з метою попередження безпритульності, бездоглядності та випадків усіх форм домашнього насильства над дітьми;
- приймає участь в організації безкоштовного харчування учнів з малозабезпечених родин та учнів інших пільгових категорій;
- бере участь у виховній роботі з питань профілактики появи негативних форм поведінки у неповнолітніх (паління, алкоголізму, наркоманії; дитячої злочинності тощо), пропаганди здорового способу життя)
- допомагає виявленню творчих нахилів, розкриттю здібностей дітей , сприяє участі учнів у суспільно-корисній, волонтерській діяльності;
- проводить просвітницьку роботу з батьками або особами, що їх замінюють (індивідуальні бесіди, виступи на батьківських зборах); 
- є посередником між школою, сім'єю, державними установами по захисту прав дітей та громадськістю; бере участь в організації їх взаємодії з метою створення умов для нормального розвитку дітей .

 

Для батьків:
Соціальний педагог – це педагогічний працівник, основна мета роботи якого полягає у забезпеченні соціально-правового захисту учнів НРЦ та попередженнї впливу негативних соціальних чинників на формування та розвиток особистості дитини. У школі він є громадським інспектором з охорони дитинства.

 

Для учнів:
У яких випадках звертатися до соціального педагога?
  • якщо у твоїй родині є проблеми, які Тебе постійно турбують, заважають нормально вчитися та відчувати себе щасливим;
  • якщо хтось примушує Тебе до вчинків, що суперечать нормам моралі, пригнічують Твою гідність, а Ти не знаєш як себе поводити у такій ситуації;
  • якщо Ти відчуваєш, що Тобі потрібна допомога лікаря або юриста, проте не наважуєшся звертатися до батьків;
  • і просто коли Тобі здається, що всі інші відвернулися від Тебе і ніхто тебе вже не зрозуміє...

 

РІЧНИЙ ПЛАН

 

 

Вступ

 

Психологічна служба КЗО «Криворізької спеціальної школи «Надія» ДОР»  складається із соціального педагога Гоптаревої Інни Володимирівни та практичного психолога Захарченко Світлани Володимирівни.

Для досягнення позитивних результатів у своїй діяльності соціальний педагог керується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Листом МОН України «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України», Листом ІМОЗ «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2021/2022 н.р.»

І. Аналітична частина

 

Соціальний педагог КСШ «Надія» у 2020 – 2021 н. р.  працювала над забезпеченням конструктивного проходження процесу соціалізації  та адаптації учнів, профілактиці негативних явищ в учнівському середовищі, а також розвитку повноцінної особистості учня та відповідального громадянина, формуванні в учнів уміння допомагати ближнім. 

ІІ. Цілепокладаюча частина

 

                Соціальний захист прав дітей, створення сприятливих умов для розвитку дитини, установлення зв'язків і партнерських відносин між родиною й освітньою установою;

                 Здійснення соціально-педагогічного супроводу дітей-сиріт, дітей під опікою, дітей, які знаходяться в складних умовах проживання, дітей-напівсиріт, дітей з неповних сімей, дітей з інвалідністю, дітей, які проживають у сім’ях групи ризику, дітей з багатодітних сімей, учнів, які стоять на внутрішкільному обліку, дітей, схильних до правопорушень та  тих, що перебувають на обліку в ССД і КМЦСССДМ.

              Науково-методична проблема,  над якою працює соціальний педагог:

«Сприяння соціалізації особистості  в умовах роботи  з дітьми з особливими освітніми потребами».

ІІІ. Змістова частина

 

№ з\п

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти. Види та форми роботи

Термін проведення

Цільова аудиторія

Відмітка про виконання

1.

Діагностика

 

 

 

1.1.

Створення бази даних учнів школи.

Складання спис­ків окремих ка­тегорій сімей

Вересень

 

 

1.2.

Відвідування учнів школи вдома для визначення в яких умовах проживає дитина. Залучення педагогічних працівників до виїздів у сім'ї. Складання актів

Вересень

Січень

Пільгові категорії

 

1.3.

Діагностика колективу (визначення статусу кожного учня)

Вересень   - Жовтень

1-4 класи

 

1.4.

Проведення со­ціальної паспор­тизації класів школи

Вересень

 

 

1.5.

Діагностика учнів на ВШО та СЖО. Складання відповідних документів, планів роботи з відповідною категорією дітей

Жовтень

1-4 класи

 

1.6.

Діагностика відносин у сім’ї, виховного потенціалу сімей:

o Тест «Які ви батьки»

o Анкета для батьків «Моя дитина»

Протягом року

1-4 класи

 

1.7.

Спостереження за пізнавальною активністю учнів та вивчення їх індивідуально-типологічних особливостей: рівня вихованості; фізичного розвитку; пізнавальних процесів

Протягом року

1-4 класи

 

1.8.

Ви­значення міжосо­бистісних стосун­ків дітей в класах (бесіди, анкети, інші заходи)

Протягом року

1-4 класи

 

1.9.

Анкетування щодо виявлення особливостей колективних відносин у класі:

o   Анкета «Я і мої друзі»

o   Анкета «Взаємини у колективі»

Листопад,

Квітень

2-4 класи

 

1.10.

Прогнозування особливостей со­ціалізації учнів

o  Анкета «Адаптація дитини до школи»

Вересень

1кл

 

1.11.

Прогнозування   результатів навчально-виховного процесу з урахуванням  найважливіших  факторів становлення особистості.

Протягом року

4 кл

 

2.

Профілактика 

 

 

 

2.1.

Участь в засіданнях Ради профілактики школи

Протягом року

Члени ради профілак-тики

 

2.2.

Бесіди з учнями, що перебувають на ВШО

Протягом року

 

1-4кл

 

2.3.

Заходи щодо запобігання Булінгу, домашньому на­силлю, саморуй­нівній поведінці

Протягом року

3-4 кл

 

2.4.

Реалізація програми « Рівний – рівному»

Протягом року

3-4кл

 

2.5.

Розробка тема­тик  та проведення профілактичних бесід

Серпень

 

 

2.6.

В рамках місячника правового та превентивного виховання:

o    Конкурс малюнків. «Права очима дитини»

 

Грудень

2-4кл

 

2.7.

В рамках тижня психологічної служби школи:

o   Акція «День гарного настрою»

 

Жовтень

1-4 кл.

колектив школи

 

2.8.

Проведення ділових ігор, тренінгів для педагогів та батьків.

Протягом року

 

 

2.9.

Корекційна програма ”Порушення у спілкуванні  соціально і педагогічно занедбаних дітей” (4 кл.) (Усунення викривлень емоційного регулювання і стереотипів поведінки, реконструкція повноцінних контактів дитини з ООП із ровесниками. Гармонізація “Я” дитини)

Лютий

Березень

 

4кл

 

3.

Навчальна діяльність

 

 

 

3.1.

Відвідування уроків педагогів з метою адаптування та соціалізації учнів на уроках та в позаурочний час

Протягом року

Учителі, виховате-лі

 

4.

Консультування

 

 

 

4.1.

Консультування батьків з питань:

o  Соціалізації  учнів початкових класів,труднощів адаптації і шляхи взаємодії в їх подоланні

o  Готовність до навчання в школі

o  Емоційний стан дітей, виконання ними режиму дня та підготовка домашніх завдань

o  Соціалізація  дітей з обмеженими можливостями

o  Соціальний захист різних категорій дітей

o  Індивідуальне консультування батьків щодо вирішення соціальних проблем

o  Права та обов’язки опікуна/піклувальника щодо захисту прав підопічних згідно чинного законодавства України

o  Інша тематика (за запитом, за потребою)

 

 

Протягом року

Батьки

 

4.2.

Консультування педагогів з питань:

o  Особливості спілкування з різними категоріями сімей та їх дітей

o  Готовність до нових умов навчання та виховання учнів підготовчого класу, дошкільного відділення, реабілітаційного відділення

o  Стан та шляхи адаптації  учнів до нових умов навчання та виховання

o  Взаємостосунки педагогів та учнів

o  Насилля в сім’ї: виявлення, спостереження, запобігання

 

Протягом року

Педагоги

 

4.3.

Консультування учнівського колективу (соціально-незахищених категорій, дітей «групи ризику», дітей з особливими освітніми потребами) з питань:

o  Ознайомлення з внутрішнім розпорядком роботи школи та правилами для учнів

o  Взаємостосунки в учнівському колективі

o   Активне залучення до розвитку та реалізації своїх здібностей

Протягом року

Учнівсь-кий колектив

 

4.4.

Підготовка мате­ріалів для бесід

Протягом року

 

 

5.

Зв'язки з громадськістю

 

 

 

5.1.

Співпраця зі службою у справах дітей, КМЦСССДМ, співробітниками ювенальної превенції, національної поліції

Протягом року

 

 

5.2.

Проводити контроль забезпеченостi умов проживання та навчання дiтей у сiм’ях, що потребують підвищеної уваги

Протягом року

 

 

5.3.

Обстеження матерiально-побутових умов дiтей- сирiт та дітей, позбавлених батьківського піклування Складання актів обстеження.

2 рази на рік

 

 

5.4.

Співпраця з шкільним педіатром, психологом, членами шкільної психолого-педагогічної консультації щодо створення оптимальних психо-соціальних умов для дітей, що потребують особливої уваги

Протягом року

 

 

6.

Просвіта

 

 

 

6.1.

Проведення просвітницьких заходів, спрямованих:

- на попередження насильства в сім’ї (лекція)

- на попередження Булінгу

- на пропаганду здорового способу життя

 

 

 

Листопад

Грудень

 

 

 

Учнівсь-кий колектив

 

6.2.

Проведення тематичних декад здоров’я з метою формування в учнів здорового способу життя

Квітень

Учнівсь-кий та педагогіч-ний колектив

 

6.3.

Психолого–педагогічний семінар: «Толерантність».

Жовтень

Педагогіч-ний колектив

 

6.4.

Проведення бесід та виховних годин щодо толерантного ставлення до учнів з особливими освітніми потребами.

Згідно з графіком виховних годин по класам

 

 

6.5.

Виступ на батьківських зборах з актуальних проблем захисту прав дитини.

За запитом

 

 

7.

Інше

 

 

 

7.1.

Здійснення організаційно-розпорядчих , просвітницьких, профілактичних, соціально-перетворювальних заходів з метою:

-  реалізації основних положень Закону України ²Про охорону дитинства², Закону України ²Про освіту², положення ²Про всеобуч².

Проведення Всеукраїнського рейду ²Урок².

-  запобігання жорстокому поводженню з дітьми, агресивності, насиллю в сім’ї

Протягом року

 

 

7.2

Ознайомлення учнів пільгових категорій та їх сімей з нормативно-правовими документами, що забезпечують їх соціальний захист.

Протягом року

 

 

7.3

Участь в роботі шкільного 

психолого - педагогічного

консиліуму

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Новини


2 січ. 2023
https://www.facebook.com/100033741840412/videos/6133185253400181/
Привітання

18 трав. 2021
"Наш закон - наша сила"
Заходи до 25-ї річниці Конституції

28 квіт. 2021
Зі святом Великодня вітає усіх гурток "Сонях"
Творча майстерня презентує

Всі новини